Cẩn ốc xà cừ - cẩn ốc đồ gỗ toàn quốc Cẩn ốc xà cừ - cẩn ốc đồ gỗ toàn quốc
Cẩn ốc xà cừ  (khảm trai) lên gỗ các loại: Bàn, ghế, salon, tủ thờ, ghế thờ, ghế ăn, câu đối, tranh, đốc lịch, sập, bình… và...
Khảm xà cừ Khảm xà cừ
Khảm xà cừ  hay   cẩn xà cừ  là một nghề thủ công lâu đời của Việt Nam. Nghề này từ xưa đã khá...